Mše svaté

Neděle: 10:00
Pátek: 19:00

Pořad bohoslužeb
V neděli má čtení

Smutná M.

Rozpis čtení podle data
Ohlášky

Neděle
18.8.

Za Ludvíka Slaninu, rodiče a duše v očistci

Pátek
23.8.

Za Boženu a Vincence Sysovy

Neděle
25.8.

Za Bohumila Kadlu, rodiče Kadlovy a Klusákovy

Pořad bohoslužeb
Prodej knihy
Více informací
Aktuálně

Odkazy
Biskupství brněnské
Biskupství brněnské
Děkanství tišnovské
Děkanství tišnovské
obec Doubravník
obec Doubravník
Revitalizaci kostela podporuje
EU a MMR
Počet návštěv
Dnes:
Celkem:

Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku

3/7/2019

Projekt: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004601

Předmětem projektu je obnova kostela Povýšení sv. Kříže v městysi Doubravník, jehož součástí je také pohřební hrobka Mitrovských. Jedná se mimořádnou sakrální stavbu - kulturní památku evidovanou na Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014. Díky realizaci projektu dojde k významnému zlepšení stavu památky, který je v současné době bezprostředně ohrožen.

Cílem předkládaného projektu je celková obnova původního stavu unikátní sakrální stavby kostela, a to jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska architektonického. Projekt řeší současný nevyhovující, v některých případech havarijní stavebně-technický stav památky.

Cílem projektu je realizovat obnovu památkových hodnot, exteriéru a interiéru kostela, zpřístupnit dosud nezpřístupněné prostory památky - věž kostela (nová prohlídková trasa) a hrobku Mitrovských (rozšíření stávající prohlídky o novou expozici zrestaurovaných sarkofágů hrobky s výkladem historie rodu). Cílem je rozšířit využití památky pro návštěvnické a kulturně společenské účely včetně rozšíření doby zpřístupnění památky pro veřejnost i zpřístupnění z hlediska bezbariérovosti. Cílem je zvýšit atraktivitu památky a zájem o ni s dopadem zvýšení návštěvnosti památky.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU (program IROP).


Přepis v PDF


Poutní mše svatá - Křeptov

2/7/2019

V pátek 5.7. na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje se uskuteční v 15:00 poutní mše svatá v Křeptově


Musica Biblica

7/6/2019

V neděli 9. června v 16:00 Vás srdečně zveme na koncert duchovní hudby Musica Biblica do kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku. Účinkují Lucie Vaňáčkova - zpěv, Filip Hrubý - klavír, Lucie Krajčírovičová - varhany, housle.


Přednáška paní Věry Sosnarové

2/6/2019

V neděli 16. června v 17 hodin Vás srdečně zveme do sokolovny v Doubravníku na přednášku životního příběhu paní Věry Sosnarové s názvem Krvavé jahody. Příběh ženy, která přežila gulag.

Plakát


Czech Virtuosi

2/6/2019

V pondělí 10. června v 18:30 Vás srdečně zveme na koncert Czech Virtuosi do kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku. Účinkuje Jiří Pospíchal (housle), Eric Lederhandler (dirigent)

Plakát


Farní den 2019

26/5/2018

Farní den dobravnické a nedvědické farnosti proběhne v sobotu 8. června 2019. Začneme v 14:30 slavením mše svaté. Více informací na plakátu.

Plakát


Varhanní koncert Ondřeje Muchy

4/5/2019

V neděli 19. května v 16 hodin Vás srdečně zveme na varhanní koncert do kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku.

Účinkuje Ondřej Mucha, absolvent Konzervatoř e Evangelické Akademie v Kroměříži ,Univerzity v Hradci Králové a VŠMU v Bratislavě pavidelně vystupuje v České republice a v zahraničí , např. Slovensko, Polsko, Rakousko,Španělsko.

PlakátAutoři této stránky jsou Tomáš Beran a Vojtěch Hertl.
Publikování nebo další šíření obsahu stránky www.farnostdoubravnik.cz je bez písemného souhlasu autora(webmastera) zakázáno.
Stránka naposledy aktualizována 27.06.2016 14:05:59.