Mše svaté

Neděle: 10:00
Pátek: 19:00

Pořad bohoslužeb
V neděli má čtení

Beranová K.

Rozpis čtení podle data
Ohlášky

Neděle
14.7.

Za celou rodinu Procházkovu, Filovu, Augustinovu, Moravcovu a Jaroslavu Adámkovu

Úterý
16.7.

Nový Jeruzalém - Křoví

Pátek
19.7.

Za Jaroslava a Magdalénu Nepejchalovy a jejich dcery

Sobota
20.7.

Za farníky

Neděle
21.7.

Bozinka

Pořad bohoslužeb
Prodej knihy
Více informací
Aktuálně

Odkazy
Biskupství brněnské
Biskupství brněnské
Děkanství tišnovské
Děkanství tišnovské
obec Doubravník
obec Doubravník
Revitalizaci kostela podporuje
EU a MMR
Počet návštěv
Dnes:
Celkem:

Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku

3/7/2019

Projekt: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004601

Předmětem projektu je obnova kostela Povýšení sv. Kříže v městysi Doubravník, jehož součástí je také pohřební hrobka Mitrovských. Jedná se mimořádnou sakrální stavbu - kulturní památku evidovanou na Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014. Díky realizaci projektu dojde k významnému zlepšení stavu památky, který je v současné době bezprostředně ohrožen.

Cílem předkládaného projektu je celková obnova původního stavu unikátní sakrální stavby kostela, a to jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska architektonického. Projekt řeší současný nevyhovující, v některých případech havarijní stavebně-technický stav památky.

Cílem projektu je realizovat obnovu památkových hodnot, exteriéru a interiéru kostela, zpřístupnit dosud nezpřístupněné prostory památky - věž kostela (nová prohlídková trasa) a hrobku Mitrovských (rozšíření stávající prohlídky o novou expozici zrestaurovaných sarkofágů hrobky s výkladem historie rodu). Cílem je rozšířit využití památky pro návštěvnické a kulturně společenské účely včetně rozšíření doby zpřístupnění památky pro veřejnost i zpřístupnění z hlediska bezbariérovosti. Cílem je zvýšit atraktivitu památky a zájem o ni s dopadem zvýšení návštěvnosti památky.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU (program IROP).


Přepis v PDF


Poutní mše svatá - Křeptov

2/7/2019

V pátek 5.7. na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje se uskuteční v 15:00 poutní mše svatá v Křeptově


Musica Biblica

7/6/2019

V neděli 9. června v 16:00 Vás srdečně zveme na koncert duchovní hudby Musica Biblica do kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku. Účinkují Lucie Vaňáčkova - zpěv, Filip Hrubý - klavír, Lucie Krajčírovičová - varhany, housle.


Přednáška paní Věry Sosnarové

2/6/2019

V neděli 16. června v 17 hodin Vás srdečně zveme do sokolovny v Doubravníku na přednášku životního příběhu paní Věry Sosnarové s názvem Krvavé jahody. Příběh ženy, která přežila gulag.

Plakát


Czech Virtuosi

2/6/2019

V pondělí 10. června v 18:30 Vás srdečně zveme na koncert Czech Virtuosi do kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku. Účinkuje Jiří Pospíchal (housle), Eric Lederhandler (dirigent)

Plakát


Farní den 2019

26/5/2018

Farní den dobravnické a nedvědické farnosti proběhne v sobotu 8. června 2019. Začneme v 14:30 slavením mše svaté. Více informací na plakátu.

Plakát


Varhanní koncert Ondřeje Muchy

4/5/2019

V neděli 19. května v 16 hodin Vás srdečně zveme na varhanní koncert do kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku.

Účinkuje Ondřej Mucha, absolvent Konzervatoř e Evangelické Akademie v Kroměříži ,Univerzity v Hradci Králové a VŠMU v Bratislavě pavidelně vystupuje v České republice a v zahraničí , např. Slovensko, Polsko, Rakousko,Španělsko.

PlakátAutoři této stránky jsou Tomáš Beran a Vojtěch Hertl.
Publikování nebo další šíření obsahu stránky www.farnostdoubravnik.cz je bez písemného souhlasu autora(webmastera) zakázáno.
Stránka naposledy aktualizována 27.06.2016 14:05:59.