Mše svaté

Neděle: 10:00
Pátek: 19:00

Pořad bohoslužeb
V neděli má čtení

Beranová K.

Rozpis čtení podle data
Ohlášky

Neděle
14.7.

Za celou rodinu Procházkovu, Filovu, Augustinovu, Moravcovu a Jaroslavu Adámkovu

Úterý
16.7.

Nový Jeruzalém - Křoví

Pátek
19.7.

Za Jaroslava a Magdalénu Nepejchalovy a jejich dcery

Sobota
20.7.

Za farníky

Neděle
21.7.

Bozinka

Pořad bohoslužeb
Prodej knihy
Více informací
Aktuálně

Odkazy
Biskupství brněnské
Biskupství brněnské
Děkanství tišnovské
Děkanství tišnovské
obec Doubravník
obec Doubravník
Revitalizaci kostela podporuje
EU a MMR
Počet návštěv
Dnes:
Celkem:
Česky Anglicky Německy

Farní kostel "Povýšení svatého Kříže" v Doubravníku

Již r. 1208 je listinně doložen Doubravník s kostelem a farou. Kostel byl románský z červeného pískovce. Později Štěpán z Medlova, první známý předek pánů z Pernštejna, založil v Doubravníku klášter Augustiánek. Při tomto klášteře byl postaven kostel z bílého mramoru. Oba kostely i klášter byly zničeny. Nynější nádherná stavba je již třetí kostel. Stavbu započal Jan z Pernštejna roku 1535. I přesto, že stavební mechanizace nebyla tehdy žádná, stavba pokračovala rychle a přitom umělecky dokonale. V roce 1583 byl kostel vysvěcen olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským.

Kostel je dlouhý 52m, široký 26m, vysoký 34m a výška věže kostela je 52m. Stejně impozantní rozměry mají i zvony: zvon "Hrubý" - z r. 1562, průměr 105cm, váha 650kg, zvon "Kříž" - z r.1525, průměr 95cm, váha 490kg . Sloh je převážně pozdně gotický. Kazatelna z roku 1541, zábradlí v presbytáři a na kůře, křtitelnice z r. 1601 a portál nad vchodem jsou ale ve slohu renesančním. Barokní lavice jsou staré asi 250 let, dřevo na nich asi 700 let. Barokní jsou i varhany, které zhotovil v r. 1760 brněnský mistr Jan Výmola. Omítka na zdech je původní, stará přes 400 let. Na mramorových sloupech, které dělí kostel do tří lodí, jsou zazděné erby majitelů Pernštejna a spřízněných rodů: celkem 33.

Hlavní oltář postavil brněnský sochař Ondřej Schweigel v letech 1781-1786. Zhotovil také dva ze čtyř postranních oltářů: sv. Barbory a sv. Josefa. U zbývajících dvou oltářů je autor neznámý. Jedná se o boční oltář Panny Marie Čenstochovské a boční oltář Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Obraz na hlavním oltáři, znázorňující nalezení sv. Kříže, je od vídeňského mistra Franze Antona Maulbertsche. Původní oltářní obraz z roku 1679 od Johanna Babtisty Spiesse je k vidění v předsíni kostela po levé straně. Sochy na hlavním oltáři(zleva): sv. Petra, sv. Maří Magdaleny, sv. Veroniky a sv. Pavla. Dvě krásná malovaná okna vedle hlavního oltáře věnoval v r. 1905 místní rodák Ing. Osvald Životský. V presbytáři jsou na levé straně zazděné dva ženské náhrobky a na pravé straně čtyři mužské náhrobky. Náhrobky vlevo patří Kateřině z Pernštejna (+1448), dceři Jana z Pernštejna a manželce Viléma II. z Pernštejna Johance z Libic (+1515). Náhrobky napravo patří Janovi z Pernštejna (+1475), Vratislavu I. z Pernštejna (+1496), Vilému II. z Pernštejna (+1521) a Janovi z Pernštejna (+1548).

Páni z Pernštejna stavěli kostel jako svoje pohřebiště. Pod dlažbou jsou dvě hrobky: velká pánů z Pernštejna a malá Lichtenšteinů. Vchody do hrobek uzavírají mramorové desky na zemi uprostřed kostela. Pernštejni byli pohřbeni ve stříbrných rakvích s bohatými dary, švédští vojáci ve třicetileté válce rakve rozbili a odvezli, kosti poházeli. Hrobku pro členy rodu Mittrowských, nechal vystavět roku 1867 Vladimír hrabě Mittrowský ve slohu pseudogotickém.

Všechna jeho krása je určena: ke větší cti a slávě Boží.


Autoři této stránky jsou Tomáš Beran a Vojtěch Hertl.
Publikování nebo další šíření obsahu stránky www.farnostdoubravnik.cz je bez písemného souhlasu autora(webmastera) zakázáno.
Stránka naposledy aktualizována 07.02.2016 21:25:57.