Oznámení farníkům

  Milí farníci,

vzhledem k nouzovému stavu v naší zemi a na výzvu otce biskupa – mše svaté nebudou slouženy veřejně, ale na doporučení otce biskupa mají být úmysly mše svaté slouženy soukromě.

      Proto Vás chci ujistit, že všechny zapsané úmysly mší svatých v tomto nouzovém období budou odslouženy soukromě. Uvědomme si, že mše svatá sloužena veřejně či soukromě- mají před Bohem stejnou hodnotu!!!!

        Také Vás prosím-(jak uvádí pan biskup)-v tomto nouzovém období o každodenní modlitbu Svatého růžence a to vždy ve 20.00h, abychom prosili o odvrácení dané nákazy!!!

         Děkuji za pochopení.

           P. Zdeněk Chylík, farář

V Nedvědici dne 13.3.2020