Poselství farníkům

Milí farníci,

Dovolte mi, abych jako Váš duchovní správce Vás seznámil s průběhem bohoslužeb v následujícím Svatém týdnu.

Podle pokynů liturgické komise ČBK (Česká biskupská konference) -vzhledem k stále trvajícímu stavu nouze se bohoslužby Svatého týdne mají konat bez účastí lidu a to za přísných hygienických podmínek a s různými změnami ve slavení liturgie.

Co to pro nás všechny znamená?:  Svátost smíření, kterou vždy pravidelně konáme na Květnou neděli se odkládá až do doby, kdy bude zcela odvolán nouzový stav a bude možné konat společně bohoslužby v kostele.

Bohoslužby na Zelený Čtvrtek, Velký Pátek a Bílou sobotu se konat v kostele nebudou. Místo toho kněz koná liturgii těchto dnů soukromě podle dodaných pokynů ČBK. Věřící mohou však sledovat tyto bohoslužby  a obřady těchto tří dnů v médiích. Věřím, že stejně mnozí z Vás sledují každý den mši svatou třeba na TV NOE, takže i tato příležitost se zde plně nabízí, abychom alespoň tímto způsobem prožívali duchovně krásné obřady tohoto třídenní. Jistě nás o tom budou média informovat co se týká času. ČBK doporučuje Vám také různé formy duchovního života v těchto dnech – modlitba, četba Písma sv., rozjímání, modlitba sv. růžence, pobožnost křížové cesty, duchovní písně apod.

Na Hod Boží velikonoční již kněz slouží mši svatou a to soukromě podle daných pokynů ČBK . Žehnání pokrmů se koná rovněž soukromě v jednotlivých rodinách, k čemuž nám byla pro Vás poskytnuta tato modlitba na dary:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, Ty všechno naplňuješ svým požehnáním. Shlédni na nás, když dnes o slavnosti Zmrtvýchvstání Tvého Syna děkujeme za Tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života a uč nás přijímat je z Tvých rukou tak, aby všechno směřovalo ke Tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

 Jistě nikdo z nás, ani naše minulé generace nepamatují, že by v kostele nebyly slaveny ty nejkrásnější svátky církevního roku. Ale přesto nám zůstává veliká naděje: „Aleluja- Pán vstal z mrtvých – Aleluja!!!!!!!“

Modleme se, aby nám Bůh opět dal dar společně se scházet v Jeho domě, a slavit Eucharistickou oběť Jeho Syna. O to snad více si budeme vážit každé mši svaté a s radostí se ji budeme účastnit!!!             

Hojnost Božích milostí, požehnání a také zdraví  Vám vyprošuje 

                                    P. Zdeněk Chylík