Oznámením farníkům

Milí farníci,

Jak jistě mnozí víte, z rozhodnutí vlády ČR se od 27. 4.(díky Pánu Bohu za to) povolují veřejné bohoslužby v kostelích a to za určitých podmínek. ČBK k tomu dala své pokyny a to:   omezený počet účastníků, dezinfekce, rouška, nepodávání rukou, sv.přijímání podávat pouze na ruku.

    Vzhledem k tomu, že ve všední den není účast na bohoslužbách vysoká, lze ve všední den sloužit mši svatou v kostele. Protože je účast přítomných limitována, a v pátek, kdy je za normálních okolností mše sv. v kostele sloužena, by se sešlo více věřících, čímž bychom porušili počet účastníků bohoslužby, navrhuji konat mši sv. i v jiný den, aby i ti, kteří chtějí být přítomni, mohli využít i tento stanovený den. Jednalo by se o středu – kdy mše sv. bude sloužena na úmysl dárce následující neděle, aby ti, kteří si nechali zapsat tento úmysl na neděli, mohli se účastnit veřejně mše sv. v kostele. Prosím sledujte ohlášky na Pořadu bohoslužeb, kde jsou zveřejňovány úmysly na stanovený den.    

          Z předešlých informací tak vyplývá, že bohoslužby v neděli se zatím konat veřejně nebudou (pro větší počet věřících, což je z hlediska účastí na mši sv. jen a jen  dobře!!!), ale soukromě a to tak, že místo nedělního úmyslu dárce, bude sloužena mše sv. za farníky. Takto budou slouženy mše svaté až do úplného uvolnění daných omezení pro veřejné konání bohoslužeb v kostele.

             Za nedlouho – to jest 1.května vstoupíme do krásného Mariánského měsíce – máje. Poprosme proto Pannu Mari – KRÁLOVNU MÁJE- o ochranu, přímluvu a zvláště o to, abychom se již brzy- bez jakýchkoliv omezení – mohli plně účastnit a to i o nedělích Eucharistické oběti jejího Syna – Ježíše Krista.   

              Připomínám ještě, abychom i nadále nezapomínali ve svých domácnostech na každodenní modlitbu svatého růžence ve 20.00h na odvrácení epidemie!

V modlitbě a při každé mši svaté na Vás pamatuje:       

                   P. Zdeněk Chylík, 22.4.2020