Příspěvek na farnost

V době, kdy se nekonají kostelní sbírky je možno přispět finančně na farnost prostřednictvím fondu PULS – stačí kliknout na „podpořit“ a pokračovat podle pokynů anebo přímo na bankovní účet farnosti Doubravník:

  • 1621329399/0800
  • variabilní symbol: 48899267