Příležitostná oznámení

Od 30.11. z důvodu opravy farního kostela budou mše svaté slouženy na faře.

Předvánoční svatá zpověď se bude konat po celou dobu adventní vždy nejméně půl hodiny před každou mší svatou v daný den – podle Pořadu bohoslužeb. Společná svatá zpověď z důvodu pandemické situace se letos konat nebude pro omezený počet osob!

P. Zdeněk Chylík