Vánoční koncert

ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou Vás srdečně zve na Vánoční koncert
Kdy: Sobota 4. ledna v 16.00
Účinkuje: dětský pěvecký sbor Labyrint
Vstupné dobrovolné

Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova s názvem „Ruku na srdce“ proběhne v sobotu 7. prosince 2019 od 8:30 v ZŠ Doubravník. Duchovní obnovou provede jáhen Mgr. Jan Špilar

Registrujte se do 1.12. na do.doubravnik@gmail.com nebo na 728 797 542. Příspěvek na obnovu 100 Kč.

Program duchovní obnovy:

 • 8:30 – 9:00 Snídaně
 • 9:00 – 10:00 Přednáška
 • 10:00 – 10:15 Přestávka
 • 10:15 – 11:15 Přednáška
 • 11:15 – 12:00 Oběd
 • 12:00 – 12:30 Siesta
 • 12:30 – 13:30 Přednáška
 • 13:30 – 13:45 Přestávka
 • 13:45 – 15:15 Přednáška, diskuze, možnost svátosti smíření
 • 15:30 – 16:30 Mše svatá – o. Ervín Jansa
 • 16:30 – ??? Posezení u svařáku

Po celý den bude k dispozici drobné občerstvení, káva, čaj a k obědu guláš.

Více informací na: https://duchovni-obnova-doubravnik.webnode.cz/

Výzva ke zvonění zvonů 21. září v 18 hodin

„Evropské zvony se rozezní 21. 9. 2019 v 18 hod, na oslavu Mezinárodního dne míru“

Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která má  za cíl v jeden okamžikrozeznít v celé Evropě co největší počet  zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví.

Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, aby se v sobotu 21. zářív době od 18 do 18:15 hodin rozezněly kostelní zvony jako připomínka Mezinárodního dne míru.

Na stránce https://sharingheritage.de/kulturerbejahr/europaweites-glockenlaeuten/ je možno si pohlédnout, která místa v Evropě byla do této společné akce zapojena v loňském roce. 

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl,  Th.D, CSsR
generální sekretář ČBK

Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku

Předmětem projektu je obnova kostela Povýšení sv. Kříže v městysi Doubravník, jehož součástí je také pohřební hrobka Mitrovských. Jedná se mimořádnou sakrální stavbu – kulturní památku evidovanou na Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014. Díky realizaci projektu dojde k významnému zlepšení stavu památky, který je v současné době bezprostředně ohrožen.

Cílem předkládaného projektu je celková obnova původního stavu unikátní sakrální stavby kostela, a to jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska architektonického. Projekt řeší současný nevyhovující, v některých případech havarijní stavebně-technický stav památky.

Cílem projektu je realizovat obnovu památkových hodnot, exteriéru a interiéru kostela, zpřístupnit dosud nezpřístupněné prostory památky – věž kostela (nová prohlídková trasa) a hrobku Mitrovských (rozšíření stávající prohlídky o novou expozici zrestaurovaných sarkofágů hrobky s výkladem historie rodu). Cílem je rozšířit využití památky pro návštěvnické a kulturně společenské účely včetně rozšíření doby zpřístupnění památky pro veřejnost i zpřístupnění z hlediska bezbariérovosti. Cílem je zvýšit atraktivitu památky a zájem o ni s dopadem zvýšení návštěvnosti památky.