Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu. 

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu. 

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

Žehná   Váš biskup  Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

Vánoční koncert

ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou Vás srdečně zve na Vánoční koncert
Kdy: Sobota 4. ledna v 16.00
Účinkuje: dětský pěvecký sbor Labyrint
Vstupné dobrovolné

Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova s názvem „Ruku na srdce“ proběhne v sobotu 7. prosince 2019 od 8:30 v ZŠ Doubravník. Duchovní obnovou provede jáhen Mgr. Jan Špilar

Registrujte se do 1.12. na do.doubravnik@gmail.com nebo na 728 797 542. Příspěvek na obnovu 100 Kč.

Program duchovní obnovy:

 • 8:30 – 9:00 Snídaně
 • 9:00 – 10:00 Přednáška
 • 10:00 – 10:15 Přestávka
 • 10:15 – 11:15 Přednáška
 • 11:15 – 12:00 Oběd
 • 12:00 – 12:30 Siesta
 • 12:30 – 13:30 Přednáška
 • 13:30 – 13:45 Přestávka
 • 13:45 – 15:15 Přednáška, diskuze, možnost svátosti smíření
 • 15:30 – 16:30 Mše svatá – o. Ervín Jansa
 • 16:30 – ??? Posezení u svařáku

Po celý den bude k dispozici drobné občerstvení, káva, čaj a k obědu guláš.

Více informací na: https://duchovni-obnova-doubravnik.webnode.cz/

Výzva ke zvonění zvonů 21. září v 18 hodin

„Evropské zvony se rozezní 21. 9. 2019 v 18 hod, na oslavu Mezinárodního dne míru“

Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která má  za cíl v jeden okamžikrozeznít v celé Evropě co největší počet  zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví.

Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, aby se v sobotu 21. zářív době od 18 do 18:15 hodin rozezněly kostelní zvony jako připomínka Mezinárodního dne míru.

Na stránce https://sharingheritage.de/kulturerbejahr/europaweites-glockenlaeuten/ je možno si pohlédnout, která místa v Evropě byla do této společné akce zapojena v loňském roce. 

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl,  Th.D, CSsR
generální sekretář ČBK