Pořad bohoslužeb

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Neděle
9.8.
19. v mezidobí
10:00
Za rodinu Šírovu, Madronovu a Zábršovu
Pondělí
10.8.
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Úterý
11.8.
Sv. Kláry, panny
Středa
12.8.
Čtvrtek
13.8.
Pátek
14.8.
Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
19:00
Za Františka a Ludmilu Pleských, Suzan Pleský a Františka Stehlíka
Sobota
15.8.
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Neděle
16.8.
20. v mezidobí
10:00
Za Miloslava Humpolu, Marii Koukalovu a přátele