Pořad bohoslužeb

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Neděle
5.7.
Slavnost SV.CYRILA,mnicha a METODĚJE, biskupa, hl. patronů Moravy
10:00
Za Jaroslava Žáka, rodiče Žákovy a Klusákovy a duše v očistci
Pondělí
6.7.
Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
Úterý
7.7.
Středa
8.7.
Čtvrtek
9.7.
Pátek
10.7.
19:00
Za farníky
Sobota
11.7.
Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
Neděle
12.7.
15. v mezidobí
10:00
Za Václava Klusáka, rodiče Klusákovy a dceru Jitku