Revitalizace červenec 2021

Doubravník má zpět střechu věže.

19. dubna 2021 byla vynesena nová střecha na věž.

Příprava této akce začala na podzim 2020 jako první z plánovaných akcí v rámci projektu Revitalizace kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku. V krovu věže byl nalezen tesařík krovový, jehož odstranění z krovu by bylo na věži těžko dosažitelné a vzhledem k vysoké degradaci prvků krovu, byla naprojektována kompletní rekonstrukce, která by věrně nahradila stávající střechu věže.… Celý příspěvek

Modlitba k volbám

Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatých a světic
České země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou:
Dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať respektují Tvůj
spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého
člověka od početí až do přirozené smrti; ať podporují zdravou
rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy;
ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají
dobrý příklad celé společnosti; ať jsou zodpovědní vůči dalším
generacím , probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.… Celý příspěvek

Usazení střechy věže kostela

AKTUALIZACE:

Z důvodu předpovědi silného větru jsme byli nuceni usazení střechy odložit. Mělo by se udát v pondělí 19. dubna.

Bližší časový údaj nelze nyní určit. Komplikací může být opět špatné počasí, případně nedostatečná nosnost jeřábu. Nejprve je samozřejmě třeba v ten den odkrýt dočasné zastřešení a uložit do volného prostoru a teprve po té podle možností jeřábu zvednout buď vcelku nebo po částech novou střechu.… Celý příspěvek

Povolání ke kněžství

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.

Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.… Celý příspěvek