Modlitba za nového biskupa

Bože, Dobrý Pastýři,
Svěřujeme Ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme:
Veď mysl svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.
Dej nám takového biskupa, který bude Tvým obětavým a věrným služebníkem
a bude usilovat o to, co se Ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé Církve.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.