Rubrika: Revitalizace

Příspěvek na opravu kostela

Chcete-li podpořit obnovu kostela, přispějte prosím na bankovní účet farnosti:

  • 1621329399/0800
  • variabilní symbol: 1535

nebo pomocí QR kódů:

100 Kč
200 Kč
500 Kč
1000 Kč

Kontaktovat nás můžete na telefonu 566 566 297 nebo 731 235 060, sepíšeme s Vámi darovací smlouvu nebo vystavíme potvrzení o daru, případně poskytneme podrobné informace o projektu.… Celý příspěvek

Revitalizace červenec 2021

Doubravník má zpět střechu věže.

19. dubna 2021 byla vynesena nová střecha na věž.

Příprava této akce začala na podzim 2020 jako první z plánovaných akcí v rámci projektu Revitalizace kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku. V krovu věže byl nalezen tesařík krovový, jehož odstranění z krovu by bylo na věži těžko dosažitelné a vzhledem k vysoké degradaci prvků krovu, byla naprojektována kompletní rekonstrukce, která by věrně nahradila stávající střechu věže.… Celý příspěvek

Usazení střechy věže kostela

AKTUALIZACE:

Z důvodu předpovědi silného větru jsme byli nuceni usazení střechy odložit. Mělo by se udát v pondělí 19. dubna.

Bližší časový údaj nelze nyní určit. Komplikací může být opět špatné počasí, případně nedostatečná nosnost jeřábu. Nejprve je samozřejmě třeba v ten den odkrýt dočasné zastřešení a uložit do volného prostoru a teprve po té podle možností jeřábu zvednout buď vcelku nebo po částech novou střechu.… Celý příspěvek

Rekonstrukce střechy věže kostela

Vážení spoluobčané,

v úterý 12. ledna je plánováno sesazení střechy věže našeho kostela a usazení provizorní střechy pro dobu její rekonstrukce. Z důvodu přípravy stanoviště pro jeřáb v průběhu pondělí 11.1. a v úterý 12.1. nebude možno parkovat na parkovišti před kostelem, budovou obecního úřadu a budovou č.p.… Celý příspěvek

REVITALIZACE KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V DOUBRAVNÍKU (doubravnický zpravodaj)

Většina z vás pravděpodobně již slyšela o přípravě revitalizace kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku. Rádi bychom vás o tomto projektu nyní informovali podrobněji.

Není záměrem tohoto článku zamýšlet se nad architektonickou, duchovní, kulturní a společenskou hodnotou našeho kostela. Přesto je třeba uvést, že právě ona je základem celé snahy uchovat tento poklad v jeho kráse.… Celý příspěvek

Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku

Předmětem projektu je obnova kostela Povýšení sv. Kříže v městysi Doubravník, jehož součástí je také pohřební hrobka Mitrovských. Jedná se mimořádnou sakrální stavbu – kulturní památku evidovanou na Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014. Díky realizaci projektu dojde k významnému zlepšení stavu památky, který je v současné době bezprostředně ohrožen.… Celý příspěvek