Harmonogram

DatumČinnost
březen 2021Dokončení tvorby krovu věže záklopem.
Pokrytí záklopu měděným plechem.
Zlacení makovice a kříže.
Ukotvení kříže a makovice na hrotnici.
Usazení nového krovu na věž.
Odstraňování nesoudržných částí barokních omítek na věži.
Dočišťování nevhodných vysprávek.
Demontáž žaluzií.
Zahájení odkryti části krovu v severní části lodi.
Výměna okrajových vazných trámů v severní části lodi.
Vyjmutí dvou vitráží v severní části lodi a zakrytí otvorů.
Uvnitř tvorba kanálu pro elektroinstalaci a sanaci vlhkosti.
Archeologický průzkum.
Uvnitř dočišťování spodních částí zdiva a spár.
únor 2021Pokračování v montáži krovu báně.
Odvoz kříže a makovice na zlacení.
Příprava textů, předmětů a tubusu do báně.
Návoz materiálu na ramenáty báně.
Dokončení zakrývání varhan a hl. oltáře.
Uvnitř očišťování zasolených omítek v dolních částech zdiva.
Označení dlaždic pro vyjmutí.
leden 2021Snesení střechy věže. Instalace provizorního zakrytí věže.
Zpevňování krovu báně.
Uvolňování krovu báně od zdiva.
Podepření korunní mramorové římsy.
Snesení krovu báně.
Odstraňování nesoudržných částí omítek věže.
Příprava (čistění) mramorových prvků fasády věže pro restaurování.
Uvnitř odstraňování zasolených omítek zdiva lodi.
Tvorba pomocného pódia pro posun sarkofágů.
prosinec 2020Příprava provizorního zakrytí věže.
Příprava na snesení střechy věže.
Montáž konstrukce pro posun rakví.
Podrobný průzkum vnitřních omítek pro návrh odstranění zasolených částí.
Odstraňování omítek zasolených částí.
listopad 2020Stavba lešení kolem věže.
Podrobný průzkum pro návrh technologie obnovy omítek věže.
Podrobný průzkum pro návrh technologie obnovy kamenných prvků věže.
Zakrývání oltářů a varhan.
září 20201. KD, Příprava projektu lešení věže.
Příprava stavebního rozvaděče.
Příprava výběrového řízení na restaurátorské práce.
Příprava staveniště.
září 2020Předání staveniště
září 2020Zahájení stavby
srpen 2020Vyklizení kostela
srpen 2020Podepsání smlouvy o dílo na stavbu s fi HB Delta
duben 2019Výběr poskytovatele úvěru pro financování projektu.
Provedeno výběrové řízení na technický dozor.
Provedeno výběrové řízení na koordinátora bezpečnosti práce
únor 2019Zahájena příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby.
leden 2019Proveden výběr administrátora výběrových řízení.
listopad 2018Výběr firmy pro realizační management projektu.
Svolána pracovní skupina farnosti.
Zahájena příprava projektu na realizaci.
Právní akt – rozhodnutí o přidělení dotace.
březen 2017Podání žádosti o dotaci
březen 2017Nabytí právní moci stavebního povolení na projekt Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže.
říjen 2016Ukončeno VŘ na zhotovení PD podpisem smlouvy generálním projektantem firma Stabil, s.r.o.
srpen 2016Zahájení výběrového řízení na zhotovení Projektové dokumentace.
srpen 2016Zahájena příprava výběrového řízení zhotovení Projektové dokumentace.
srpen 2016Vybrána firma pro zhotovení studie proveditelnosti a podání žádosti firma SimplyPro, s.r.o.
listopad 2015Sestavení pracovní skupiny pro přípravu projektu obnovy.
říjen 2015 Zahájení jednání s Biskupstvím brněnským o přípravě projektu na podání žádosti IROP.
červenec 2014Stanoven rozsah nejpotřebnějších stavebních a restaurátorských zásahů.
leden 2014Zapsání kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku do Indikativního seznamu Národních kulturních památek.
2013Příprava projektu pro oslovení Norských fondů a IROP.