Okolní obce

Do farnosti patří i tyto obce

 • Černvír
 • Borač
 • Kaly
 • Křeptov
 • Křížovice
 • Maňová
 • Pernštejnské Jestřabí
 • Sejřek
 • Skorotice
 • Husle

Kostely a kaple ve farnosti

 • farní kostel „Povýšení sv. Kříže“ Doubravník (mapa)
 • kostel filiální „Nanebevzetí Panny Marie“ Černvír (mapa)
 • kaple „Panny Marie Růžencové“ Borač (mapa)
 • kaple „sv. Anny“ Doubravník (mapa)
 • kaple „sv. Maří Magdalény“ Doubravník (mapa)
 • kaple „sv. Maří Magdalény“ Kaly (mapa)
 • kaple „sv. Cyrila a Metoděje“ Křeptov (mapa)
 • kaple „sv. Cyrila a Metoděje“ Křížovice (mapa)
 • kaple „Panny Marie Bolestné“ Maňová (mapa)
 • kaple „Panny Marie Růžencové“ Pernštejnské Jestřabí (mapa)
 • kaple „sv. Anny“ Sejřek (mapa)
 • kaple „Panny Marie“ Skorotice (mapa)