Příspěvek na opravu kostela

Chcete-li podpořit obnovu kostela, přispějte prosím na bankovní účet farnosti:

  • 1621329399/0800
  • variabilní symbol: 1535

nebo pomocí QR kódů:

100 Kč
200 Kč
500 Kč
1000 Kč

Kontaktovat nás můžete na telefonu 566 566 297 nebo 731 235 060, sepíšeme s Vámi darovací smlouvu nebo vystavíme potvrzení o daru, případně poskytneme podrobné informace o projektu.… Celý příspěvek

Rekonstrukce střechy věže kostela

Vážení spoluobčané,

v úterý 12. ledna je plánováno sesazení střechy věže našeho kostela a usazení provizorní střechy pro dobu její rekonstrukce. Z důvodu přípravy stanoviště pro jeřáb v průběhu pondělí 11.1. a v úterý 12.1. nebude možno parkovat na parkovišti před kostelem, budovou obecního úřadu a budovou č.p.… Celý příspěvek

Tříkrálová sbírka 2021

Vážení spoluobčané, vzhledem k nastalé situaci s nákazou Covid19 a nutné prevenci aktuálně v 5. stupni PES, se Tříkrálová sbírka původně plánovaná na 9. ledna 2021 nebude moci uskutečnit.

Vyčkáme následujících dnů a případného zmírnění opatření a budeme Vás informovat, pokud se situace změní, o datu anebo způsobu sbírky.… Celý příspěvek

Plnomocné odpustky u příležitosti Roku sv. Josefa, vyhlášeného papežem Františkem u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa za patrona – ochránce všeobecné církve

Apoštolským listem Patris corde („Otcovským srdcem“) papež František dne 8. prosince 2020 vyhlásil zvláštní rok zasvěcený svatému Josefovi, který potrvá od svátku Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince tohoto roku do 8. prosince roku 2021. Tímto rokem chce papež  připomenout 150.… Celý příspěvek

PATRIS CORDE

Apoštolský list u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve

Patris corde – otcovským srdcem Josef miloval Ježíše, který je ve všech čtyřech evangeliích nazýván »synem Josefovým«[1].

Dva evangelisté, Matouš a Lukáš, kteří jej zmiňují, o něm nemluví mnoho, ale přece jen dost, aby bylo možné pochopit, jakým byl otcem a jaké poslání mu svěřila Prozřetelnost.… Celý příspěvek

Příležitostná oznámení

Od 30.11. z důvodu opravy farního kostela budou mše svaté slouženy na faře.

Předvánoční svatá zpověď se bude konat po celou dobu adventní vždy nejméně půl hodiny před každou mší svatou v daný den – podle Pořadu bohoslužeb. Společná svatá zpověď z důvodu pandemické situace se letos konat nebude pro omezený počet osob!… Celý příspěvek